تاریخ : دوشنبه 20 دي 1395     |     کد : 80

اطلاعیه

برنامه دروس

برنامه دروس کارشناسی ارائه شده در ترم 952

دانشجویان عزیز جهت مشاهده
دروس ارائه شده در ترم 952
و
برنامه کلاسها
که به تفکیک برای ترمهای 2-4-6-8  مرتب شده است
به لینک                 برنامه دروس کارشناسی 952              مراجعه نمائید


PDF