تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395     |     کد : 79

اطلاعیه

انتخاب واحد

پس از بررسی در جلسه گروه
 مقرر شد در ترم 951

 درس مدار2              برای درس کنترل خطی        نه بصورت پیش بلکه همنیاز در نظر گرفته شود و
 درس کنترل خطی       برای درس ابزار دقیق          به همان صورت پیشنیاز باقی بماند


نوشته شده در   دوشنبه 25 مرداد 1395  ساعت  01   توسط   مدير سايت گروه مهندسی برق   
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :