تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395     |     کد : 74

اطلاعیه

افزایش ظرفیت

افزایش ظرفیت برخی دروس

قابل توجه دانشجویان عزیز رشته مهندسی برق

دروس زیر که دانشجویان متقاضیان موفق به اخذ آنها نشده بودند، افزایش ظرفیت یافت:
1- درس سیستم های دیجیتال2 در هردو گروه به 55 نفر
2- درس آزمایشگاه سیستم های دیجیتال1 در هر 4 گروه به 24 نفر
3- درس مدارهای مخابراتی (یک گروه) به 55 نفر

لازم به ذکر است که افزایش ظرفیت ها بر اساس درخواست دانشجویان متقاضی و با توجه به امکانات صورت گرفته است.

ضمنا درس آزمایشگاه مخابرات دیجیتال (082525) که در برنامه دروس ارائه شده وجود داشت حتما بزودی ارائه خواهد شد.


PDF