تاریخ : جمعه 4 تير 1395     |     کد : 73

اطلاعیه

چارت (کوریکولوم) آموزشی رشته برق

چارت آموزشی

دانشجویان عزیزجهت دسترسی به
چارت (کوریکولوم) آموزشی رشته برق
که بر مبنای سرفصل ارائه شده از طرف وزارت علوم (شورای برنامه ریزی آموزش عالی) در سال 1391
برای دو گرایش مهندسی برق-الکترونیک  --  مهندسی برق-مخابرات
پیاده شده است به
بولتن گروه برق
مراجعه نمایند


PDF