تاریخ : شنبه 24 بهمن 1394     |     کد : 66

اطلاعیه

انجمن روباتیک دانشگاه بناب

انجمن روباتیک دانشگاه بناب در حال شکل گیری بوده و از دانشجویان علاقمند در تمامی رشته ها عضو فعال میپذیرد.

لطفا جهت ثبت نام به آزمایشگاه  A   یا  B  مراجعه نمائید


PDF