تاریخ : چهارشنبه 21 بهمن 1394     |     کد : 64

اطلاعیه

دروس مدار2، ماشین 2، الکترونیک 1 و 2 سه واحدی

دانشجویان ورودی 91 و ماقبل که قصد اخذ دروس مدار2، ماشین 2، الکترونیک 1 و 2 را به صورت سه   واحدی داشته اند، لطفا باردیگر جهت تکمیل لیست به گروه مراجعه نمایند  


PDF