تاریخ : چهارشنبه 21 بهمن 1394     |     کد : 63

اطلاعیه

اطلاعیه - ارائه دروس آز-ماشین-1 و آز-تکنیک پالس

همانطور که در محل دانشکده اعلام شد
گروه برق بعد از ظهر امروز موفق به 
     ارائه دروس آز-ماشین-1   (چهار شنبه  17- 15) استاد پاشائی و
   آز-تکنیک پالس    (دوشنبه  10-8 )  استاد نیرومند فام
گردید
لذا دانشجویان علاقمند در ساعات باقیمانده امروز اقدام به اخذ واحدهای مذکور نمایند


PDF