آرشیواخبار و اطلاعیه های هر دو گروه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

اطلاعیه

آزمایشگاه های ارائه شده

آزمایشگاه های ارائه شده در حذف و اضافه
چهارشنبه 13 بهمن 1395

اطلاعیه

مدیریت گروه برق

مدیریت جدید گروه برق
سه شنبه 5 بهمن 1395

اطلاعیه

انتخاب واحد پروژه

انتخاب واحد پروژه در ترم 952
شنبه 2 بهمن 1395

آطلاعیه

ادامه پاسخ برخی سوالات

ادامه پاسخ برخی سوالات مکرر (2):
چهارشنبه 29 دي 1395

اطلاعیه

آز ابزار دقیق

محتوی درس و پیشنیاز درس آز ابزار دقیق
چهارشنبه 29 دي 1395

اطلاعیه

پاسخ سوالات

پاسخ برخی سوالات مکرر
چهارشنبه 29 دي 1395

اطلاعیه

نسخه جدید دروس

نسخه جدید دروس ارائه شده در ترم 952
چهارشنبه 29 دي 1395

اطلاعیه

برنامه دروس ارشد

برنامه دروس کارشناسی ارشد ارائه شده در ترم 952
سه شنبه 21 دي 1395

اطلاعیه

برنامه دروس

برنامه دروس کارشناسی ارائه شده در ترم 952
دوشنبه 20 دي 1395

اطلاعیه

انتخاب واحد

بررسی پیشنیاز دروس کنترل خطی -- ابزار دقیق
دوشنبه 25 مرداد 1395