آرشیواخبار و اطلاعیه های هر دو گروه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

اطلاعیه - انتخاب واحد

مشکل انتخاب واحد برای دانشجویان میهمان در ترم گذشته
چهارشنبه 12 شهريور 1393

اطلاعیه - انتخاب واحد

مشکل پیش نیاز برای دروس مدار مخابراتی و آز الکترونیک۳
چهارشنبه 12 شهريور 1393

اطلاعیه

تاریخ اخذ امتحان دروس معرفی‌ به استاد
چهارشنبه 12 شهريور 1393

اطلاعیه - انتخاب واحد

درس آشنایی با مهندسی‌ برق
يکشنبه 9 شهريور 1393

اطلاعیه - انتخاب واحد

دروس معرفی‌ به استاد
يکشنبه 9 شهريور 1393