آرشیواخبار و اطلاعیه های هر دو گروه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

اطلاعیه

انجمن روباتیک دانشگاه بناب
شنبه 24 بهمن 1394

اطلاعیه

انتخاب استاد راهنمای پایاننامه - دانشجویان ارشد برق 93 و 94
شنبه 24 بهمن 1394

اطلاعیه

دروس مدار2، ماشین 2، الکترونیک 1 و 2 سه واحدی
چهارشنبه 21 بهمن 1394

اطلاعیه

اطلاعیه - ارائه دروس آز-ماشین-1 و آز-تکنیک پالس
چهارشنبه 21 بهمن 1394

اطلاعیه

اخذ دروس مدار2، ماشین 1و2، الکترونیک 1 و 2 به صورت 3 واحدی
پنجشنبه 8 بهمن 1394

اطلاعیه

دروس ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل، فیزیک 2 و برنامه نویسی کامپیوتر
پنجشنبه 8 بهمن 1394

اطلاعیه

اخذ الکترونیک 1 و مدارهای الکتریکی 2
پنجشنبه 8 بهمن 1394

اطلاعیه

اخذ الکترونیک 1 و مدارهای الکتریکی 2
پنجشنبه 8 بهمن 1394

اطلاعیه

اخذ الکترونیک 1 و مدارهای الکتریکی
پنجشنبه 8 بهمن 1394

اطلاعیه

اطلاعیه - نمرات میانترم درس کنترل خطی (گروه 2)
چهارشنبه 9 دي 1394